Universiteit Utrecht

Een open uitnodiging voor een duurzame toekomst

We leven in een wereld waar wetenschap met steeds meer scepsis wordt ontvangen en mondiale vraagstukken steeds complexer worden. Bij de Universiteit Utrecht groeide daarom de urgentie om het eigen verhaal beter te vertellen en te laten zien waar de ze voor staat. Samen gingen we aan de slag met een nieuwe merkpositionering gebaseerd op het Strategisch Plan 2025. De uitkomst: een uitnodigende positionering waar het delen van kennis en open staan voor de ander centraal staat. Een scherpe positionering die ambities laat zien om een duurzame toekomst te vormen.

Doe mee, denk mee.
Je bent welkom.


Matters Most creëerde een nieuwe corporate story en een
inspirerend merkverhaal en pay-off die duidelijk maakt dat de Universiteit Utrecht een open plek is waar iedereen welkom is om mee te denken en mee te doen. Een plek waar kruisbestuivingen ontstaan en waar verschillende perspectieven en kennis gedeeld wordt. Want alleen zo kan een écht duurzame toekomst vormgeven worden, samen. Niet sec vanuit het instituut dat de universiteit heet, maar juist met én voor de samenleving. Dus student, wetenschapper, medewerker, burger. Doe mee, denk mee. Je bent welkom. Sharing science, shaping tomorrow.

Met open blik, open houding en open wetenschap werken we samen aan de oplossingen van morgen.

Meer weten?

Enthousiast geworden over deze case? Deel of neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

Neem contact op

Vergelijkbare cases

NRG